Main / Restaurants / Bierstube
Take action!
Pub
Pub Bierstube (Cherkassy Bierstube)
Cherkasy, vul. Khreshchatyk 225
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  Fusion Club 111
  Cherkasy, vul. Khreshchatyk 225
 • 32x32
  4
  Chashka
  Cherkasy, vul. Lazaryeva 4
 • 32x32
  ?
  Santimo
  Cherkasy, vul. Ostafiya Dashkovycha 19 (TRTS "Khreshchatyk-siti")
 • 32x32
  2
  Baluvana Galia
  Cherkasy, vul. Lazareva 4
 • 32x32
  4.3
  Habibi
  Cherkasy, vul. Ostafiya Dashkovycha 19 (SEC "Khreshchatyk City")
Заведения с событиями
5
Stories
Cherkasy, vul. pryportova 1 (River Station)
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  Fusion Club 111
  Cherkasy, vul. Khreshchatyk 225
 • 32x32
  4
  Chashka
  Cherkasy, vul. Lazaryeva 4
 • 32x32
  ?
  Santimo
  Cherkasy, vul. Ostafiya Dashkovycha 19 (TRTS "Khreshchatyk-siti")
 • 32x32
  2
  Baluvana Galia
  Cherkasy, vul. Lazareva 4
 • 32x32
  4.3
  Habibi
  Cherkasy, vul. Ostafiya Dashkovycha 19 (SEC "Khreshchatyk City")