Main / Restaurants / Panorama Lounge
4.6

Guest reviews about the Restaurant Panorama Lounge

Panorama Lounge
4.6
Kharkiv, prov. Kostyurynskyy 2
Kharkiv, prov. Kostyurynskyy 2 
Take action!
Guest reviews about the Restaurant Panorama Lounge
Kharkiv, prov. Kostyurynskyy 2
Restaurants nearby
 • 32x32
  5
  YOGA BAR
  Kharkiv, per. Kostiurinskiy 2, floor 4 ("Maharaja" Center / SEC "Palladium")
 • 32x32
  3.3
  Mama Manana
  Kharkiv, pl. Pavlivska 20
 • 32x32
  ?
  Futliar
  Kharkiv, pl. Pavlovska 20
 • 32x32
  5
  Biscotti
  Kharkiv, prov. Virmenskyy 2
 • 32x32
  ?
  Sushiya
  Kharkiv, pl. Pavlovska 10 (TTS "Melodiya")
Places with promotions
5
Shishka
Kharkiv, pr. Peremohy 62
Similar places
Similar places
3.6
Kharkiv, pr. Yuvileynyy 56 (TRK"Ukraina")
4.5
Pub
Kharkiv, vul. Hoholya 2A
Restaurants nearby
 • 32x32
  5
  YOGA BAR
  Kharkiv, per. Kostiurinskiy 2, floor 4 ("Maharaja" Center / SEC "Palladium")
 • 32x32
  3.3
  Mama Manana
  Kharkiv, pl. Pavlivska 20
 • 32x32
  ?
  Futliar
  Kharkiv, pl. Pavlovska 20
 • 32x32
  5
  Biscotti
  Kharkiv, prov. Virmenskyy 2
 • 32x32
  ?
  Sushiya
  Kharkiv, pl. Pavlovska 10 (TTS "Melodiya")