Main / Restaurants / Coffevarka
?

Coffee house Coffevarka

Coffevarka
?
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18 
Features
Average bill
$
Take action!
Coffee house Coffevarka
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Freshline
  Chernihiv, vul. 77-i Hvardiiskoi Dyvizii 1a
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  5
  Khinkalnia
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A (TTS «Holivud»)
 • 32x32
  2
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Freshline
  Chernihiv, vul. 77-i Hvardiiskoi Dyvizii 1a
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  5
  Khinkalnia
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A (TTS «Holivud»)
 • 32x32
  2
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70