Main / Restaurants / Kryla
?

Cafe Kryla

Kryla
?
Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1
Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1  +38 093 019 7564
Menu
Take action!
Cafe Kryla
Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  5
  Khinkalnia
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A (TTS «Holivud»)
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  ?
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
 • 32x32
  ?
  Temple Bar
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 68
Similar places
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  5
  Khinkalnia
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A (TTS «Holivud»)
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  ?
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
 • 32x32
  ?
  Temple Bar
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 68