Main / Restaurants / New York Street Pizza
?

Cafe New York Street Pizza

New York Street Pizza
?
Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀
Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀  +38 073 444 0994
Menu
Take action!
Cafe New York Street Pizza
Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀
Restaurants nearby
 • 32x32
  5
  Khinkalnia
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A (TTS «Holivud»)
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  ?
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
 • 32x32
  ?
  Temple Bar
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 68
Similar places
Similar places
?
Chernihiv, pr. Myru 198A
?
Chernihiv, vul. P'yatnytska 50
3.3
Chernihiv, pr. Mira 44
Restaurants nearby
 • 32x32
  5
  Khinkalnia
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A (TTS «Holivud»)
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  ?
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
 • 32x32
  ?
  Temple Bar
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 68