Main / Restaurants / Virmeniya
Take action!
Restaurant Virmeniya
Chernihiv, vul. Zankovetskoyi 12
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  Aygun
  Chernihiv, vul. Haharina 21
 • 32x32
  ?
  Grot
  Chernihiv, vul. Haharina 2A
 • 32x32
  ?
  BulVar
  Chernihiv, vul. Lyubetska 42
 • 32x32
  ?
  Kolos
  Chernihiv, vul. Kozatska 15
 • 32x32
  ?
  MlinOK
  Chernihiv, vul. Ivana Mazepy 44
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  Aygun
  Chernihiv, vul. Haharina 21
 • 32x32
  ?
  Grot
  Chernihiv, vul. Haharina 2A
 • 32x32
  ?
  BulVar
  Chernihiv, vul. Lyubetska 42
 • 32x32
  ?
  Kolos
  Chernihiv, vul. Kozatska 15
 • 32x32
  ?
  MlinOK
  Chernihiv, vul. Ivana Mazepy 44