Main / Restaurants

Pan-Asian cuisine places in Kharkiv

13 results
4.5
Votes: 205
Reviews: 7
Montana
Kharkiv, pr. Nauky 39 (23 Serpnya)
Cuisine :
European, Italian, Japanese, Pan-Asian
Working hours :
mon-sun 09:00-24:00
3.8
Votes: 5
Reviews: 5
DVOR
Bar
Kharkiv, ul. Pushkinskaia 5 (Istorychnyy muzey)
Cuisine :
Fusion, Pan-Asian
Working hours :
mon-thu 12:00-01:00, fri-sat 12:00-06:00, sun 12:00-01:00
4
Votes: 2
Reviews: 1
Woka Asia food
Kharkiv, vul. Sumska 10 (Istorychnyy muzey, TTS «AVE PLAZA»)
Cuisine :
Thai, Fast Food, Japanese, Asian, Pan-Asian
Working hours :
mon-sun 10:00-22:00
?
Votes: 0
Reviews: 0
Pervyy Panaziatskiy
Kharkiv, ul. Pushkinskaia 96 (Pushkinsʹka)
Cuisine :
Fusion, Pan-Asian
Working hours :
mon-thu 10:00-23:30, fri-sat 10:00-04:00, sun 10:00-23:30
?
Votes: 0
Reviews: 0
iaponaKhata
Kharkiv, vul. Heroyiv Pratsi 7 (Heroyiv pratsi, TRTS Karavan)
Cuisine :
Japanese, Pan-Asian
Working hours :
mon-fri 10:00-22:00, sat 10:00-23:00, sun 10:00-22:00
?
Votes: 0
Reviews: 0
iaponaKhata
Kharkiv, vul. Heroyiv Pratsi 9, (m. Heroyiv Pratsi, TRTS Dafi)
Cuisine :
Japanese, Pan-Asian
Working hours :
mon-sun 10:00-22:00
?
Votes: 0
Reviews: 0
iaponaKhata
Kharkiv, vul. Akademika Pavlova 44B, (TRTS «Frantsuzkyy Bulvar»)
Cuisine :
Japanese, Pan-Asian
Working hours :
mon-sun 10:00-22:00
?
Votes: 0
Reviews: 0
Soft
Bar
Kharkiv, vul. Sumska 122 (Universytet, Universytet)
Cuisine :
Chinese, Korean, Thai, Japanese, Eastern, Asian, Pan-Asian, Vietnamese
Working hours :
mon-thu 10:00-23:30, fri-sat 12:00-01:30, sun 10:00-23:30
?
Votes: 0
Reviews: 0
City Wok
Kharkiv, (Istorychnyy muzey)
Cuisine :
Asian, Pan-Asian
Working hours :
mon-fri 10:00-22:00, sat-sun 09:00-22:30
?
Votes: 0
Reviews: 0
Woka Asia Food
Kharkiv, vul. Heroyiv Pratsi 7 (Heroyiv pratsi, TTS «Karavan»)
Cuisine :
Chinese, Thai, Japanese, Pan-Asian, Vietnamese
Working hours :
mon-sun 10:00-22:00
?
Votes: 0
Reviews: 0
Less
Kharkiv, vul. Sumska 73
Cuisine :
European, Pan-Asian, Vietnamese
Working hours :
mon-sun 12:00-23:00
?
Votes: 0
Reviews: 0
PanAzia
Kharkiv, vul. Otakara Yarosha 18 (Botanichnyy sad, Botanical Garden)
Cuisine :
Chinese, Thai, Asian, Pan-Asian, Vietnamese
Working hours :
mon-sun 11:00-22:00
?
Votes: 0
Reviews: 0
GAGA
Kharkiv, vul. Haharina 1
Cuisine :
Asian, Pan-Asian
Working hours :
mon-sun 12:00-20:00