Main / Restaurants / DunKa
Take action!
Bar
Bar DunKa
Kharkiv, vul. Kvitky-Osnov'yanenka 12
Restaurants nearby
 • 32x32
  4
  Farsch
  Kharkiv, ul. Kvitki-Osnovianenko 12
 • 32x32
  ?
  Sharikoff
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovianenka 12 (metro station Constitution Square)
 • 32x32
  ?
  100 Pudov
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovyanenka 11/13
 • 32x32
  ?
  Coffee life
  Kharkiv, pl. Konstytutsiyi 1 (Istorychnyy muzey)
 • 32x32
  ?
  Gelato Chocolate
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnov'yanenka 13
Places with promotions
?
Soft
Bar
Kharkiv, vul. Sumska 122 (Universytet)
Similar places
Restaurants nearby
 • 32x32
  4
  Farsch
  Kharkiv, ul. Kvitki-Osnovianenko 12
 • 32x32
  ?
  Sharikoff
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovianenka 12 (metro station Constitution Square)
 • 32x32
  ?
  100 Pudov
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovyanenka 11/13
 • 32x32
  ?
  Coffee life
  Kharkiv, pl. Konstytutsiyi 1 (Istorychnyy muzey)
 • 32x32
  ?
  Gelato Chocolate
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnov'yanenka 13