Main / Restaurants / Just Hookah
Take action!
Bar
Bar Just Hookah
Kharkiv, vul. Rymarska 28
Restaurants nearby
 • 32x32
  4.5
  Shato
  Kharkiv, vul. Rymarska 30 (KHNATOB)
 • 32x32
  5
  Cle
  Kharkiv, vul. Sumska 17
 • 32x32
  5
  La Creperie
  Kharkiv, vul. Rymarska 19
 • 32x32
  ?
  School Pub
  Kharkiv, vul. Rymarska 19
 • 32x32
  ?
  Bob
  Kharkiv, vul. Sumska 21
Similar places
Similar places
?
Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovyanenka 11/13
4
Kharkiv, pl. Konstitutsii 2/2
?
Kharkiv, vul. Lermontovsʹka 7 (m. Pushkinska)
Restaurants nearby
 • 32x32
  4.5
  Shato
  Kharkiv, vul. Rymarska 30 (KHNATOB)
 • 32x32
  5
  Cle
  Kharkiv, vul. Sumska 17
 • 32x32
  5
  La Creperie
  Kharkiv, vul. Rymarska 19
 • 32x32
  ?
  School Pub
  Kharkiv, vul. Rymarska 19
 • 32x32
  ?
  Bob
  Kharkiv, vul. Sumska 21