Main / Restaurants / Marmelad
3.9

Guest reviews about the Restaurant Marmelad

Marmelad
3.9
Rivne, vul. Peresopnytska 10
Rivne, vul. Peresopnytska 10  +38 036 264 3797
Take action!
Guest reviews about the Restaurant Marmelad
Rivne, vul. Peresopnytska 10
Restaurants nearby
 • 32x32
  4.6
  Lublin
  Rivne, vul. Soborna 112 (hotelʹ "Ukrayina")
 • 32x32
  4
  Manhattan
  Rivne, vul. Soborna 112 (TRTs "Manhattan")
 • 32x32
  ?
  Rebro
  Rivne, vul. Soborna 112
 • 32x32
  4.4
  Dvir
  Rivne, vul. Symona Petlyury 3
 • 32x32
  ?
  Milaia, eto ia
  Rivne, vul. Peresopnytska 3
Similar places
Similar places
2
Rivne, vul. Makarova 23 (TRTS Ekvator)
Restaurants nearby
 • 32x32
  4.6
  Lublin
  Rivne, vul. Soborna 112 (hotelʹ "Ukrayina")
 • 32x32
  4
  Manhattan
  Rivne, vul. Soborna 112 (TRTs "Manhattan")
 • 32x32
  ?
  Rebro
  Rivne, vul. Soborna 112
 • 32x32
  4.4
  Dvir
  Rivne, vul. Symona Petlyury 3
 • 32x32
  ?
  Milaia, eto ia
  Rivne, vul. Peresopnytska 3