Restaurant Shovkovyy shlyakh, photo

Shovkovyy shlyakh
4
Sudak, vul. Lenina 89
4
Все фотографии
Restaurant Shovkovyy shlyakh, photo
Sudak, vul. Lenina 89
Sudak, vul. Lenina 89
+38 065 662 1033
Cuisine:  EuropeanChineseGreek
Need more information about a place?
Download our application!