Vyshgorod / Restaurants catalog in Vyshgorod / Bar ParusBar (#ParusBar)

Bar ParusBar (#ParusBar)

Bar
ParusBar
?
Vyshgorod, Vyshhorodska naberezhna
?
Все фотографии
Bar
Bar ParusBar (#ParusBar)
Vyshgorod, Vyshhorodska naberezhna
Vyshgorod, Vyshhorodska naberezhna
Average bill: 
$$$$
Need more information about a place?
Download our application!