Main / Restaurants

Restaurants catalog in Yalta

82 results
4.7
Votes: 34
Reviews: 5
Krystal
Yalta, nab. Lenina 31
Cuisine :
European, Armenian
Working hours :
mon-sun 09:00-04:00
4.7
Votes: 31
Reviews: 5
Susha
Bar
Yalta, vul. Pushkinska 36B
Cuisine :
Japanese
Working hours :
mon-sun 10:00-23:00
4.5
Votes: 322
Reviews: 5
Van Gogh
Yalta, vul. Drazhynskoho 31H
Cuisine :
Seafood, Mediterranean
Working hours :
mon-sat 10:00-04:00
4.5
Votes: 314
Reviews: 5
Chayka
Yalta, vul. Lenina 15
Cuisine :
European, Eastern European, Georgian, Mediterranean, Fast Food
Working hours :
mon-sun 11:00-03:00
4.5
Votes: 259
Reviews: 5
Fabrikant
Yalta, vul. Gagarina 4
Cuisine :
European, Russian, Seafood
Working hours :
mon-sun 11:00-24:00
4.5
Votes: 167
Reviews: 5
Kapri
Yalta, vul. Morska 2
Cuisine :
Italian
Working hours :
mon-sun 11:00-23:00
4.5
Votes: 205
Reviews: 6
Pushkin
Yalta, vul. Pushkinska 16
Cuisine :
European, Russian
Working hours :
mon-sun 10:00-23:00
4.5
Votes: 115
Reviews: 5
Colonnade
Yalta, vul. Komunariv 2A
Cuisine :
European, Russian
Working hours :
mon-sun 12:00-24:00
4.5
Votes: 118
Reviews: 5
Sinematohraf
Yalta, vul. Marshaka 9
Cuisine :
European, Russian
Working hours :
mon-sun 11:00-24:00
4.5
Votes: 96
Reviews: 5
Malenka Ferma
Yalta, sh. Yuzhnoberezhnoe 3
Cuisine :
European, Eastern European, Healthy Food, Ukrainian
Working hours :
mon-sun 09:00-21:00
4.5
Votes: 125
Reviews: 5
Geneva
Yalta, nab. Ekaterininskay 1
Cuisine :
European, Eastern European, Russian, Ukrainian, Japanese
Working hours :
mon-sun 09:00-24:00
4.5
Votes: 91
Reviews: 5
Kofein
Yalta, vul. Pushkinska 31A
Working hours :
mon-sun 00:00-24:00
4.5
Votes: 94
Reviews: 5
Grand Terrace
Yalta, vul. Morska 3A
Cuisine :
Healthy Food, Seafood, Mediterranean
Working hours :
mon-sun 00:00-24:00
4.5
Votes: 64
Reviews: 5
Prasad
Yalta, vul. Ruzvelta 12
Cuisine :
Vegetarian
Working hours :
mon-sun 10:00-22:00
4.5
Votes: 81
Reviews: 5
Verdi
Yalta, park Prymorskyy 1
Cuisine :
European, Seafood, Mediterranean
Working hours :
mon-sun 11:00-23:00
4.5
Votes: 58
Reviews: 5
Villa Sofia
Yalta, nab. Lenina 31
Cuisine :
European
Working hours :
mon-sun 10:00-24:00
4.5
Votes: 76
Reviews: 5
Tre Dzhoy
Yalta, vul. Pushkinska 2A
Cuisine :
European, Italian
Working hours :
mon-thu 09:00-23:00, fri-sun 09:00-24:00
4.5
Votes: 66
Reviews: 5
Koffishka
Yalta, nab. Lenina 31
Working hours :
mon-sun 00:00-24:00
4.5
Votes: 64
Reviews: 5
Rakushka Midyayka
Yalta, vul. Drazhynskoho 31H
Cuisine :
Mediterranean, Thai, Japanese
Working hours :
mon-sun 00:00-24:00
4.5
Votes: 41
Reviews: 5
Tovarysh Sukhov
Yalta, park Gagarina 17
Cuisine :
European, Georgian, Tatar
Working hours :
mon-sun 11:00-24:00