Main / Restaurants / Khinkalnia
5

Restaurant Khinkalnia, photo

Khinkalnia
5
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A 
Photos
Take action!
Restaurant Khinkalnia, photo
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  ?
  Freshline
  Chernihiv, vul. 77-i Hvardiiskoi Dyvizii 1a
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  2
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
Similar places
Similar places
3.4
Chernihiv, pr. Myru 21
4
Chernihiv, pr. Myru 49 (TRTS "Mehatsentr")
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  ?
  Freshline
  Chernihiv, vul. 77-i Hvardiiskoi Dyvizii 1a
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  2
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70