Main / Restaurants / Khinkalnia
5

Restaurant Khinkalnia

Khinkalnia
5
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A  +38 073 444 0704
Menu
Take action!
Restaurant Khinkalnia
Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 1A
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  ?
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
 • 32x32
  ?
  Temple Bar
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 68
Similar places
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  New York Street Pizza
  Chernihiv, vul. 77-oi Hvardeiskoi Dyvyzyy 1V⠀⠀⠀⠀⠀ (TTS "Hollywood")
 • 32x32
  ?
  Kryla
  Chernihiv, ul. 77-y Gvardeyskoy Divizii 1 (TRTs "HOLLYWOOD")
 • 32x32
  ?
  Coffevarka
  Chernihiv, vul. 77-yi Hvardiyskoyi Dyviziyi 18
 • 32x32
  ?
  Carluchi
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 70
 • 32x32
  ?
  Temple Bar
  Chernihiv, vul. Rokossovskoho 68