Main / Restaurants / Sharikoff
Take action!
Restaurant Sharikoff
Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovianenka 12
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  DunKa
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnov'yanenka 12
 • 32x32
  4
  Farsch
  Kharkiv, ul. Kvitki-Osnovianenko 12
 • 32x32
  ?
  Coffee life
  Kharkiv, pl. Konstytutsiyi 1 (Istorychnyy muzey)
 • 32x32
  ?
  100 Pudov
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovyanenka 11/13
 • 32x32
  ?
  Gelato Chocolate
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnov'yanenka 13
Similar places
Similar places
?
Bar
Kharkiv, ul. Sumskaia 76
?
Pub
Kharkiv, pr. Moskovskyi 57/63
?
Kharkiv, vul. Sumska 14
Restaurants nearby
 • 32x32
  ?
  DunKa
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnov'yanenka 12
 • 32x32
  4
  Farsch
  Kharkiv, ul. Kvitki-Osnovianenko 12
 • 32x32
  ?
  Coffee life
  Kharkiv, pl. Konstytutsiyi 1 (Istorychnyy muzey)
 • 32x32
  ?
  100 Pudov
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnovyanenka 11/13
 • 32x32
  ?
  Gelato Chocolate
  Kharkiv, vul. Kvitky-Osnov'yanenka 13