Main / Restaurants / Rodnoe mesto
Take action!
Cafe Rodnoe mesto
Sumy, vul. Prokofyeva 20
Restaurants nearby
 • 32x32
  4.1
  Kampania
  Sumy, vul. Prokofyeva 14
 • 32x32
  ?
  Vikinh
  Sumy, vul. Prokofyeva 14 (Mini-hotel «Vikinh»)
 • 32x32
  2
  Omelette
  Sumy, vul. Prokofyeva 48A
 • 32x32
  ?
  Randevu
  Sumy, vul. Kharkivska 14
 • 32x32
  ?
  Vatsak
  Sumy, vul. Darhomyzhskoho 1
Similar places
Similar places
Restaurants nearby
 • 32x32
  4.1
  Kampania
  Sumy, vul. Prokofyeva 14
 • 32x32
  ?
  Vikinh
  Sumy, vul. Prokofyeva 14 (Mini-hotel «Vikinh»)
 • 32x32
  2
  Omelette
  Sumy, vul. Prokofyeva 48A
 • 32x32
  ?
  Randevu
  Sumy, vul. Kharkivska 14
 • 32x32
  ?
  Vatsak
  Sumy, vul. Darhomyzhskoho 1