Main / Restaurants / Pizza Mexico
4

Guest reviews about the Cafe Pizza Mexico

Pizza Mexico
4
Kyiv, vul. Onore de Balzaka 55B
Kyiv, vul. Onore de Balzaka 55B  +38 063 339 6979
Take action!
Guest reviews about the Cafe Pizza Mexico
Kyiv, vul. Onore de Balzaka 55B
Restaurants nearby
 • 32x32
  4
  Rudiy Olen
  Kyiv, vul. Mykoly Lavrukhina 3
 • 32x32
  ?
  il Molino
  Kyiv, vul. Mykoly Lavrukhina 4 (TRTs "RayON")
 • 32x32
  2
  l'Kafa cafe
  Kyiv, ul. Nikolaia Lavrukhina 4 (TRTs "RayON")
 • 32x32
  ?
  SushiIa
  Kyiv, vul. Mykoly Lavrukhina 4 (Troyeshchyna, TRTS "Rayon")
 • 32x32
  4.5
  Turka
  Kyiv, vul. Gradins'ka 3 (Troyeshchyna)
Similar places
Similar places
3.9
Kyiv, bul. Vatslava Gavela 9V (Hotel and restaurant complex "ORLY PARK")
4.5
Kyiv, Dneprovska naberezhna 26 Zh
Restaurants nearby
 • 32x32
  4
  Rudiy Olen
  Kyiv, vul. Mykoly Lavrukhina 3
 • 32x32
  ?
  il Molino
  Kyiv, vul. Mykoly Lavrukhina 4 (TRTs "RayON")
 • 32x32
  2
  l'Kafa cafe
  Kyiv, ul. Nikolaia Lavrukhina 4 (TRTs "RayON")
 • 32x32
  ?
  SushiIa
  Kyiv, vul. Mykoly Lavrukhina 4 (Troyeshchyna, TRTS "Rayon")
 • 32x32
  4.5
  Turka
  Kyiv, vul. Gradins'ka 3 (Troyeshchyna)