Main / Restaurants / Boho
Take action!
Restaurant Boho
Kyiv, vul. Ivana Fedorova 4
Restaurants nearby
Заведения с событиями
4.5
Odessa
Kyiv, vul. Velika Vasilkіvska 114 (Palats Ukraina)
Places with promotions
5
Givi Rubinstein
Kyiv, vul. Yevhena Konovaltsya 44 (Pecherska)
4.6
Goodman
Kyiv, vul. Zhiljanska 75 (BTS "Eurasia")
?
MoreIsty
Kyiv, vul. Marshala Konieva 10/1 (ZHK «Liko-Grad»)
Similar places
Similar places
Restaurants nearby